Alapítvány

A Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítványt 1997-ben hoztuk létre  a művész unokája, Körösfői László és felesége kezdeményezésére, alig egy tucatnyi ember erkölcsi és anyagi támogatásával.
Az eltelt több mint másfél évtized alatt önkéntes munkánkkal jelentősen hozzásegíthettük városunk lakóit, hogy ismerjék és elismerjék azt a kulturális szellemi örökséget, amit Körösfői-Kriesch Aladár festő- és iparművész, a múlt század eleji híres Gödöllői Művésztelep létrehozója és vezetője az utókor számára és különösen a gödöllőiek számára hátrahagyott. Mindent el kell követni azért, hogy a ma Gödöllőn élők – fiatalok és idősebbek egyaránt – megismerjék, megbecsüljék e kiváló művész munkásságát, és büszkék legyenek arra, hogy szűkebb hazánk, Gödöllő e művésztelepen keresztül vált nemzetközi hírűvé.
Minden évben Körösfői-Kriesch Aladár születésnapján, október 29-én adjuk át az alapítvány díját, a Körösfői-Kriesch Aladár Emlékplakettet. Az ünnepélyes eseményt a Gödöllői Királyi Kastély dísztermében rendezzük meg. Díjazottjaink közül mára sokan országos, illetve nemzetközi hírnévre tettek szert. Az Alapítvány létrehozása óta 14 fő művész fiatal és 12 fő művészpedagógus részesült a kitüntetésben és az azzal járó pénzjutalomban.
2007-ben közadakozásból elkészíttettük Körösfői-Kriesch Aladár bronz mellszobrát, amely Gáti Gábor szobrászművész alkotása. A szobor a Gödöllői Városi Múzeum előtt áll, ahol Körösfői Kriesch Aladár és a Gödöllői Művésztelep többi művészének alkotásai láthatók. A szobrot minden évben megkoszorúzzuk Körösfői-Kriesch Aladár születésének napján, október 29-én a Díjátadó est előtt.
Állami pályázatok segítségével 25 millió Ft értékben felújítottuk a Gödöllői Művésztelep jeles művészének, Nagy Sándornak a gödöllői műteremházát, melyet a hajdani művésztelep elismert építésze, Medgyaszay István tervezett.
A hozzánk fordulóknak támogatást nyújtottunk már kollégiumi férőhelyhez, tanulmányút költségeihez, filmkészítéshez, eszközvásárláshoz, könyvkiadáshoz, kiállítások illetve előadások rendezéséhez, versenyeken valamint kurzusokon való részvételhez, hangszerjavításhoz, CD kiadáshoz is.