Célok

„Körösfői-Kriesch Aladár több művészeti ágban is – festészet, szobrászat, könyvillusztrálás, szőnyeg- és bútortervezés, zene, irodalom – maradandót alkotott. Mindemellett az Iparművészeti Főiskola tanáraként pedagógus is volt. A gazdag szellemi és művészeti hagyaték méltó megőrzése céljából az Alapítvány támogatja a művészet bármely ágában tehetséges gödöllői fiatalok fejlődését, tehetségük kibontakoztatását. Az Alapítvány ugyancsak célul tűzi ki a gödöllői fiatalok művészeti oktatását kiemelkedő színvonalon végző pedagógusok erkölcsi és anyagi elismerését.
A fentiek szellemében évente egy, Gödöllőn élő 13-24 év közötti tehetséges fiatal, vagy a tehetséges fiatalok művészeti oktatását hosszabb ideje kiemelkedő színvonalon végző, Gödöllőn tanító művésztanár díjazására kerül sor.
Mindemellett az Alapítvány lehetőségeihez mérten anyagilag és erkölcsileg – pl. a tehetséges fiatalok részére kiállítások, bemutatkozási lehetőségek rendezésével, ösztöndíjakkal, tanulmányutak költségeihez való hozzájárulással – támogatja az arra érdemes fiatal tehetségek művészeti fejlődését, illetve tanáraik elismerését.”

részlet az alapító okiratból